Direct naar de inhoud.

Sponsoren

Van Gogh Beleeftuin

Onze sponsoren

Financiële ondersteuning Van Gogh Beleeftuin
Projecten zijn vrijwel onmogelijk zonder de ondersteuning door subsidiënten, fondsen en bedrijven. Dat is niet anders voor de Van Gogh Beleeftuin. En wij zijn heel erg blij dat wij hieronder een enorme lijst met organisaties mogen vermelden die de aanleg en het onderhouden van de Beleeftuin mogelijk hebben gemaakt en nog steeds maken. Zonder hun financiële bijdragen en het ter beschikking stellen van materialen en advies zou het onmogelijk zijn geweest deze tuin te ontwikkelen voor de Schoonebeeker gemeenschap en alle andere bezoekers. Wat hadden wij zonder deze organisaties gemoeten?Gemeente Emmen
Op grond van de beleidsregel Stimuleren Vrijetijdseconomie Emmen is aan de Van Gogh Beleeftuin door de Gemeente Emmen een substantiële bijdrage gedaan. In haar motivatie geeft de gemeente aan: ‘Het is een nog niet bestaand product dus is het een toevoeging op het huidig aanbod van de gemeente Emmen. De pluktuin is een activiteit voor toeristen en bewoners en heeft duidelijk aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit […] Daarnaast is het een toevoeging op het activiteiten aanbod dat zal worden gehouden voor Van Gogh.
Dorpsbelangen Schoonebeek

Dorpsbelangen Schoonebeek is een Erkend Overleg Partner (EOP) in de Gemeente Emmen en behartigt de algemene belangen van de bewoners van Schoonebeek. Trefwoord daarbij is leefbaarheid. Uit het leefbaarheidsbudget stelt het bestuur van Dorpsbelangen financiële middelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld aan speeltuinen, picknickplaatsen, beplantingen, oversteekplaatsen etc. De Van Gogh Beleeftuin is één van de projecten voor verbeteren van de leefbaarheid, die daarom van het bestuur financiële steun hebben ontvangen.ErfgoedNetwerk Emmen

De Van Gogh Beleeftuin is aangelegd op een historische locatie in Schoonebeek, he kerkterrein van de voormalige Nicolaaskerk. Dat betekent dat er veel valt te vertellen over deze plek. Het betekent ook dat het een plek is waar vele Schoonebeekers hun laatste rustplaats hebben gevonden. Daarvoor hebben wij respect. Maar daarvoor hebben wij ook aandacht. De Stichting ErfgoedNetwerk Emmen heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de geschiedenis van deze locatie, naar die van de kerk en ook naar het Schoonebeeker landschap. Dat is allemaal verwerkt in het ontwerp. De geschiedenis van alles wat met de Nicolaaskerk te maken heeft komt terug in een omvangrijk digitaal boek, dat nog op deze website gratis te lezen zal zijn.Oranjefonds
Het Oranjefonds staat voor een open en inclusieve samenleving. Zij gaat ervan uit dat initiatieven die hun steun ontvangen actief een open cultuur nastreven waarin het welzijn en de veiligheid van de doelgroep,v vrijwilligers en medewerkers voorop staan en waarin zij respectvol worden behandeld. ‘Voor het Oranjefonds is het van belang dat er sprake is van sociale verbindende activiteiten, waarbij dezelfde groepen mensen elkaar herhaaldelijk ontmoeten. We gaan daarbij uit van sociale activiteiten – zoals bijv. samen koken, creatieve bijeenkomsten, koffie-inloop e.d. – anders dan uitsluitend groene activiteiten zoals aanleg en tuinonderhoud, groeneducatie of plukactiviteiten.

Landschapsbeheer Drenthe

Op een mooie manier raakte Landschapsbeheer Drenthe bij ons project betrokken. Claudia Boon, de ontwerpster van onze Beleeftuin, had vragen over het plaatsen van fruitbomen. Zou het half- of hoogstam worden. De eerste zijn gemakkelijker in gebruik; hoogstam is echter de originele hoogte van boom, maar moeilijker om te snoeien. In het gesprek met Landschapsbeheer werd duidelijk dat zij veel meer voor ons konden betekenen. En dat is een prachtige samenwerking geworden, waarbij tuingereedschappen, fruitbomen, vogelnestkastjes, educatie en een insectenhotel zijn aangeboden. Een aanbod waar wij Mart Siebering en Marye Veenstra van Landschapsbeheer heel erg erkentelijk voor zijn.Belevingsbrouwerij

Het regelen van alles wat er komt kijken bij het realiseren en onderhouden van een bloemen-, kruiden- en beleeftuin is een behoorlijke klus. Dat is een taak die de Stichting Belevingsbrouwerij op zich heeft genomen, die ook de officiële producteigenaar is van de Van Gogh Beleeftuin. De Belevingsbrouwerij is ook beheerder van deze website, waarop de bezoeker veel wetenswaardigheden kan lezen over het project, de achtergronden van kerk, school, oorlogslachtoffers, het samenwerkingsteam en sponsoren.Stichting Poppen
De Stichting Poppen in Schoonebeek heeft tot doel het bevorderen van de zorg voor en het in stand houden van cultuurhistorische waardevolle landschapskenmerken en (voormalige) agrarische gebouwen in Zuidoost-Drenthe, met in het bijzonder aandacht voor Schoonebeek en omgeving. De Van Gogh Beleeftuin met de cultuurhistorische waarde van de kerktuin en het terugbrengen van de contouren van kerk, school en opstrekkende verkaveling sluiten naadloos aan op de doelstelling.
Brands Bouw

We hebben tuingereedschappen die we graag een veilige plek geven. Als het minder mooi weer is of kouder dan wil je graag droog en warm zitten voor het drinken van een kopje koffie of thee. Daarvoor hebben we bedacht dat het handig zou zijn een schaftkeet op het terrein in te kunnen plannen. Eén van onze vrijwilligers had daarvoor de goede contacten, en wij kregen van Brands Bouw een prachtige schaftkeet als ondersteuning voor onze activiteiten! Onze vrijwilligers van Techno-Care gaan deze schaftkeet helemaal aanpassen aan onze wensen, zodat we er optimaal gebruik van kunnen maken. Een prachtige samenwerking.Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën is één van de drie hoofdlijnen van Kans voor de Veenkoloniën, gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van inwoners van de veenkoloniën. Via de opgerichte Bewonersraad krijgen bewoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De Bewonersraad stelt kiem- en zaaigeld beschikbaar bij startende initiatieven en de Van Gogh Beleeftuin heeft in dat kader financiering ontvangen.
Joldersma Wonen

Ook al kun je heel veel regelen zonder openbare voorzieningen, het is toch wel handig als je over elektriciteit kunt beschikken. Onze buurman van de Beleeftuin is Joldersma Wonen. We hebben Erik en René Joldersma gevraagd of wij een stroompunt zouden mogen maken vanaf hun netwerk. En een aantal watervaten mogen aansluiten op hun hemelwaterafvoer. Dat was een direct positief antwoord. En ze plaatsen ook een camera om toezicht te kunnen houden.

© Graffito Internet Design