Direct naar de inhoud.

Het verhaal…

Van Gogh Beleeftuin Schoonebeek

Het verhaal

Dat de Van Gogh Beleeftuin op deze plek ligt is niet voor niets. Waarschijnlijk werd hier in 1504 het eerste stenen kerkje van Schoonebeek gebouwd. Na een aantal keren uitgebreid te zijn, kreeg het ‘witte’ kerkje de vorm die door Vincent van Gogh in de herfst van 1883 werd geschilderd. Het kerkje werd in 1951 afgebroken, maar de kerktuin met begraafplaats is er nog steeds. Waarschijnlijk in 1633 werd in deze kerktuin het eerste schooltje van Schoonebeek gebouwd. Dit stond vooraan tegen de toenmalige Schoonebeekerdijk aan, de huidige Europaweg. Twee gebouwen die eeuwenlang in Schoonebeek hebben gestaan, maar beide zijn verdwenen. Toen duidelijk werd dat Van Gogh het Nicolaaskerkje had geschilderd, kwam de gedachte op om een beleeftuin aan te leggen, waarin historie, een beleefbare groene wereld, biodiversiteit en samenwerking samen moesten komen. Dit werd de basis voor de Van Gogh Beleeftuin. Door en voor de bevolking van Schoonebeek.

Historische lijnen

De tuin is niet willekeurig ontworpen. Er zijn historische lijnen in meegenomen die betrekking hebben op het boerenleven in Schoonebeek. Deze 13e eeuwse randveenontginning staat bekend om de zogenaamde opstrekkende verkaveling. Dit zijn lange smalle stroken grond die haaks liggen op het Schoonebeekerdiep, waardoor elke boer een gelijk deel had in de soorten grond. Dit patroon van lange smalle kavels zien we terug in de vakken met éénjarige bloemen.
De oude goorns bij de Schoonebeeker boerderijen komen terug in de plantenvakken in de contouren van de kerk. Verder worden er oude hoogstam fruitrassen geplaatst, en staan er diverse bessenstruiken met o.a. rode bessen en kruisbessen.

Contouren kerk en school

De ontwerpster van de tuin kreeg de opdracht om in haar ontwerp rekening te houden met de contouren van de voormalige Nicolaaskerk en de eerste dorpsschool van Schoonebeek. Bovenop de ‘bult’ worden de contouren van de voormalige kerk zichtbaar gemaakt middels een meidoornhaag. Dit is een traditionele haag voor erfafscheiding en is belangrijk voor de biodiversiteit. De stekelige haag geeft bescherming aan veel diersoorten. Linksvoor aan de Europaweg is een plantvak gemaakt met vaste planten, die de contouren vormen van het allereerste schooltje dat in Schoonebeek werd gebouwd. Dit schooltje deed bijna 200 jaar dienst. Daarna werd twee maal een nieuwe school gebouwd, die beide stonden op het huidige terrein van Joldersma Wonen.