Direct naar de inhoud.

Van Gogh Bloemenweide

Terrein voormalige silo Veenoord

Van Gogh Bloemenweide

Terrein bij de silo in Veenoord wordt bloemenweide

Op het braakliggende terrein ten westen van de voormalige graansilo van Agrifirm in Nieuw-Amsterdam/Veenoord is de Van Gogh Bloemenweide ontwikkeld. Het is een ontwerp van Miss Tuinboon en Cruydt-Hoeck en vormt een oplopende laag van bloemenweides, struiken en bossages. Het terrein tot en met de voormalige graansilo is bewerkt door het gericht verwijderen van kleine boompjes en struiken. Door de oplopende lage vegetatie is er veel ruimte voor biodiversiteit. De weide is vanaf de weegbrug tot aan de silo ingezaaid met een meerjarig bloemrijk graslandmengsel. Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer ontwikkelt zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie. Vanaf het tweede of derde jaar wordt een bloemrijk resultaat verwacht. Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is een akkerbloemenmengsel mee gezaaid. Het terrein naast de silo wordt ingezaaid met zonnebloemen die beroemd zijn geworden door de schilderijen Vincent van Gogh.

Samenstelling mengsels

Het bloemrijk graslandmengsel bestaat uit ruim 15 soorten: duizendblad, fluitenkruid, gewoon barbarakruid, knoopkruid, klein streepzaad, gewone berenklauw, gewone margriet, moerasrolklaver, pastinaak, smalle weegbree, gewone brunel, scherpe boterbloem, kleine ratelaar, vertakte leeuwentand, avondkoekoeksbloem, boerenwormkruid, gele morgenster, rode klaver, vogelwikke en smalle wikke. Het G2- mengsel is samengesteld door de Cruydt-Hoeck, specialist in wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels. Het is een goed mengsel voor bloembezoekende ‘nuttige’ insecten zoals zweef- en gaasvliegen. Het éénjarige akkerbloemenmengsel A6 is een kleurrijk bloemenmengsel dat bestaat uit bolderik, korenbloem, wilde ridderspoor, gele ganzenbloem, echte kamille, akkerleeuwenbek, bleke klaproos, grote klaproos, kegelsilene, Franse silene, nachtkoekoeksbloem en reukeloze kamille.

Zonnebloemen

Voor de zonnebloemenweide is niet gekozen voor de bekende grootbloemige zonnebloem, maar voor éénjarige middelhoge bloemen met bijzondere kleuren. Het is een mengsel van de Velvet Queen, middelgele en middelrode zonnebloem. De Velvet Queen is een vertakte zonnebloem met warm bronskleurige bloemen. De middelgele zonnebloem heeft verschillende tinten geel en vertakte bloeistengels. En op dezelfde wijze heeft de vertakte middelrode zonnebloem diverse tinten rood. Het zijn alle drie snijbloemen en bijen- en vlinderplanten. De zaden van de zonnebloemen komen uit de collectie van De Bolster, leverancier van bio-zaden. Zonnebloemen worden gezaaid in de maand mei en bloeien weelderig van juli tot en met oktober. In het kader van de biodiversiteit blijven de uitgebloeide bloemen staan, zodat in de koude wintermaanden vogels voedsel vinden aan de zaden in de bloemharten.

Voormalige graansilo

In 1942 wordt ten noordoosten van de molen van Bernardus Harmannus van Aalst een hoge graansilo gebouwd in opdracht van het “Centraal Bureau” in Rotterdam. De silo was in gebruik bij de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Landbouwbelang G.A., het latere VLC en weer later Agrifirm. Vanaf de jaren vijftig wordt het gebied rondom de spoorweghaven omgevormd tot een industrieterrein. Eind jaren vijftig wordt ten westen van de molen een nieuwe spoorweghaven gegraven. Voor de toegang naar de spoorweghaven wordt een nieuwe verbinding naar de Hoogeveenschevaart gegraven, waarna de oude spoorweghaven wordt gedempt. Langs de spoorweghaven liggen parallel aan elkaar een aantal goederensporen. Deze bedienen de loodsen in het gebied tussen de haven en de silo. De loodsen zijn inmiddels jaren verdwenen en er resteerde een braakliggend terrein, waarop zich grassen en onkruiden ontwikkelden. Op dit terrein is de Van Gogh Bloemenweide aangelegd.